Wydarzenia

2019-10-16

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października 2019 r. w Pałacu Anny Wazówny Burmistrz Brodnicy złożył życzenia oraz wręczył awanse zawodowe 11. nauczycielom brodnickich placówek oświatowych. Awans na nauczyciela mianowanego otrzymało 3. nauczycieli natomiast awans na nauczyciela dyplomowanego 8. nauczycieli.

Mianowani:

Magdalena Hein (ZSP 3) Magdalena Weydmann (SP 3) Michalina Wagner (SP 3)

Dyplomowani:

Katarzyna Lewandowicz (ZSP2) Wiesława Sztuczka (ZSP1) Emilia Podsiadła (ZSP2) Justyna Cybulska (ZSP 2) Małgorzata Kowalska (ZSP 2) Joanna Ziemlewska (ZSP 2) Jolanta Iwańska (ZSP 3) Magdalena Śliwińska (ZSP 2)

Still1015_00000.jpg

Dzień Edukacji Narodowej jest znakomitą okazją do złożenia życzeń, gratulacji oraz wręczenia aktów mianowania nauczycielom brodnickich szkół. Tytuły nauczyciela mianowanego czy dyplomowanego odzwierciedlają pracę, zaangażowanie, rozwój nauczyciela i stanowią o jego pozycji zawodowej, poważaniu i autorytecie.

Na spotkanie zaproszeni zostali także Artur Dombrowski -Przewodniczący Rady Miejskiej, Jan Orzech - Przewodniczący Komisji Oświaty, Wychowania i Sportu Rady Miejskiej, Beata Zakrzewska – prezes zarządu Oddziału ZNP i Zofia Olszewska– przewodnicząca NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty.

Informacje o stanie oświaty rok szkolny 2019/2020

1. Uczniowie

1. Przedszkola publiczne - 3

Przedszkole nr 6 – 248 uczniów, 11 oddziałów

Przedszkole nr 8 – 140 uczniów, 7 oddziałów

Przedszkole im. Marii Konopnickiej – 270 uczniów, w tym 12 w oddziałach specjalnych, 15 oddziałów

Razem 658 uczniów (dzieci w przedszkolach publicznych), 33 oddziały

2. Przedszkola niepubliczne – 12

Liczba uczniów (dzieci) – 677 w 44 oddziałach

Razem dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym – 1335 w 77 oddziałach

3. Szkoły podstawowe – 5

Liczba uczniów – 2907, 136 oddziałów, w tym trzy oddziały integracyjne

4. Liceum – 450 uczniów, 18 oddziałów – 10 oddziałów klas pierwszych

Razem uczniów szkół – 3357, 154 oddziały

5. Niepełnosprawności:

- w szkołach i przedszkolach publicznych – 99 dzieci

- w przedszkolach niepublicznych – 38

- dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju – 57, w tym w przedszkolach niepublicznych – 46

Nauczanie indywidualne – 5 uczniów

Dodatkową nauką języka polskiego objętych jest 9 uczniów (obcokrajowcy lub Polacy powracający z zagranicy)

2. Nauczyciele

1. Zatrudnienie

- 437,85 etatów, w tym 75,92 etaty nauczycieli w przedszkolach

- najwięcej etatów w Zespole Szkół nr 1 – 119,44

- 331 nauczycieli pełnozatrudnionych

- 17 nauczycieli przebywa na urlopach dla poratowania zdrowia

- w przedszkolach niepublicznych 45 nauczycieli ma umowy o pracę w pełnym wymiarze, 43 nauczycieli umowy na czas określony, 11 nauczycieli pracuje na umowy zlecenia

Stopnie awansu zawodowego:

Stażyści – 27, tj. 7,24% ogółu

Kontraktowi – 45, tj. 12,06 % ogółu

Mianowani – 83 tj. 22,25% ogółu

Dyplomowani – 218 tj. 58,45% ogółu

Największy odsetek nauczycieli dyplomowanych – 72% ogółu w Zespole Szkół nr 1, i 61% ogółu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.

Największy odsetek nauczycieli stażystów jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 12,5% ogółu zatrudnionych nauczycieli.

Pozostali pracownicy

Administracja – 30,74 etaty

Obsługa – 49,04 etatu

Razem 79,78 etatu

Zatrudnienie w oświacie to łącznie ponad 500 osób

 

Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


pozostało znaków:   napisałeś znaków: