Wydarzenia

2019-07-08 ZARZĄD WIZYTOWAŁ INWESTYCJE

Wyjazd w teren to dobry sposób na zaprezentowanie tego, co w powiecie dzieje się w odniesieniu do inwestycji. Tak uznał starosta Piotr Boiński.

2019-07-08 LIPCOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) zwołuję VIII sesję Rady Miejskiej w Brodnicy.

2019-07-04 KONKURS NA STANOWISKI DYREKTORA I LO

Zarząd Powiatu w Brodnicy ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej.