Wydarzenia

2020-01-24 OTWARTY KONKURS OFERT W SFERZE KULTURY

Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w sferze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.

2020-01-22 FERIE ZIMOWE W MIEŚCIE

Propozycje na ciekawe spędzenie ferii zimowych w mieście przygotowały dla dzieci i młodzieży brodnickie placówki kultury oraz Młodzieżowa Rada Miasta.

2020-01-22 WPISZ SIĘ DO KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ

Od 21 stycznia 2020 roku dostępna jest Księga Pamiątkowa z okazji 100. rocznicy Powrotu Brodnicy do Macierzy.